Server 2008 R2 SP1 için Exchange Server 2013 Kurulum Ön Gereksinimleri

 öngereksinimleri kuracağınız rol veya rollere göre değişiklik gösterecektir.

Mailbox Rolü veya  Mailbox ve Client Access  rolleri aynı sunucu üzerinde:

Gerekli Windows Rol ve Özelliklerin yüklenmesi:

1. Powershell’i açın (Run As Administrator)

2. Aşağıdaki komutu kullanarak Server Module’ü yükleyin

Import-Module ServerManager

3. Aşağıdaki komutu çalıştırın

Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI

Gerekli Roller ve Özellikler kurulduktan sonra sırası ile aşağıdaki uygulamaları yükleyin.

  1. Microsoft .NET Framework 4.5
  2. Windows Management Framework 3.0
  3. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  4. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
  5. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit
  6. Microsoft Knowledge Base article KB974405 (Windows Identity Foundation)
  7. Knowledge Base article KB2619234 (Enable the Association Cookie/GUID that is used by RPC over HTTP to also be used at the RPC layer in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2)
  8. Knowledge Base article KB2533623 (Insecure library loading could allow remote code execution)

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit yüklemeye çalıştığınızda “Media Foundation” yüklenmemiş hatası alabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımları kullanarak Media Foundation özelliğini yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sunucunuzu restart etmeniz gerekiyor.

1. Powershell’i açın (Run As Administrator)

2. Aşağıdaki komutu kullanarak Server Module’ü yükleyin

Import-Module ServerManager

3. Aşağıdaki komutu çalıştırın

Add-WindowsFeature Server-Media-Foundation

Bir cevap yazın