Plesk Panel Hatası – Unable to connect to database: saved admin password is incorrect.

Linux Plesk panele erişim işleminizde ;
Unable to connect to database: saved admin password is incorrect.
Gibi bir hata almanız durumunda bir kaç komut ile bu hatayı çözebilmeniz mümkündür.
Eğer Plesk 9.x kullanmakta iseniz İlk olarak ;
nano -w /etc/my.cnf
Plesk 10.x kullanmakta iseniz ;
nano -w /etc/mysql/my.cnf
Komutu ile my.cnf dosyasını açalım. İçerisine ;
skip_grant_tables=1
Satırını ekleyelim.
Daha sonra ssh konsol satırında ;
/etc/init.d/mysqld restart
Ya da ;
/etc/init.d/mysql restart
Komutu ile MySQL servisini yeniden başlatıyoruz ve ;
?
1
/usr/bin/mysql -D mysql -e”update user set password=PASSWORD(‘`cat /etc/psa/.psa.shadow`’) where User=’admin’;”
Komutunu uyguluyoruz. Daha sonra my.cnf dosyasına eklediğimiz skip_grant_tables=1 satırını kaldırıp MySQL servisini yeniden başlatmamız halinde muhtemel olarak sıkıntı çözümlenmiş olacaktır.

DirectAdmin panelli sunucunuzda, Roundcube webmail arayüzünde ; IMAP sunucusuna bağlanılamadı Ya da SquirrelMail webmail arayüzünde

DirectAdmin panelli sunucunuzda, Roundcube webmail arayüzünde ;
IMAP sunucusuna bağlanılamadı
Ya da SquirrelMail webmail arayüzünde ;
Error connecting to IMAP server: localhost.
0 : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Gibi bir hata almanız durumunda, sunucunuza ssh üzerinden bağlanıp konsol satırında ;
nano -w /etc/hosts
Komutu ile dosyayı açıp en alt satıra ;
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain
Ekleyip ctrl+x ile dosyayı kaydedelim. Daha sonrasında yine konsol ekranında ;
service network restart
İle network yani ağ bağlantısını yeniden başlatmanız durumunda muhtemel olarak sıkıntı çözümlenmiş olacaktır.

Server 2008 R2 SP1 için Exchange Server 2013 Kurulum Ön Gereksinimleri

 öngereksinimleri kuracağınız rol veya rollere göre değişiklik gösterecektir.

Mailbox Rolü veya  Mailbox ve Client Access  rolleri aynı sunucu üzerinde:

Gerekli Windows Rol ve Özelliklerin yüklenmesi:

1. Powershell’i açın (Run As Administrator)

2. Aşağıdaki komutu kullanarak Server Module’ü yükleyin

Import-Module ServerManager

3. Aşağıdaki komutu çalıştırın

Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI

Gerekli Roller ve Özellikler kurulduktan sonra sırası ile aşağıdaki uygulamaları yükleyin.

 1. Microsoft .NET Framework 4.5
 2. Windows Management Framework 3.0
 3. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
 4. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
 5. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit
 6. Microsoft Knowledge Base article KB974405 (Windows Identity Foundation)
 7. Knowledge Base article KB2619234 (Enable the Association Cookie/GUID that is used by RPC over HTTP to also be used at the RPC layer in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2)
 8. Knowledge Base article KB2533623 (Insecure library loading could allow remote code execution)

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit yüklemeye çalıştığınızda “Media Foundation” yüklenmemiş hatası alabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımları kullanarak Media Foundation özelliğini yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sunucunuzu restart etmeniz gerekiyor.

1. Powershell’i açın (Run As Administrator)

2. Aşağıdaki komutu kullanarak Server Module’ü yükleyin

Import-Module ServerManager

3. Aşağıdaki komutu çalıştırın

Add-WindowsFeature Server-Media-Foundation

Exchange Server 2013 Cumulative Update 1 (CU1) ile Gelen Yenilikler Nelerdir?

Geçen hafta içerisinde yayınlanması beklenen Exchange Server 2013 Cumulative Update 1 bugün yayınlandı. Artık Exchange 2007/Exchange 2010 yapınızı (teknik olarak) Exchange 2013′e geçirmeniz mümkün.

Exchange Server 2013 CU1′i buradan indirebilirsiniz. (CU1 build number 15.0.620.29.) Exchange 2013 CU1 yüklemeden önce Release Notes’u okumanızı tavsiye ederim.

Exchange 2013 Cumulative Update 1′i inceledikten sonra yeni özellikler ve değişiklikler hakkında sizlere ayrıntılı bilgi vereceğim ancak o zamana kadar Exchange 2013 CU1 kurmadan önce bilmemiz gereken önemli noktalara bakalım.

Exchange 2013 Cumulative Update 1′i ortamınızda yüklemeden önce bazı kritik noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önceki Exchange versiyonlarındaki güncellemelerin aksine Exchange 2013 Cumulative Update 1 tam Exchange sürümüdür. Bu nedenle organizasyonunuzda kurulum Exchange 2013 kurulumu yapıyorsanız son CU versiyonunu kurmanız yeterli. Exchange 2013 kurup üzerine CU kurmanıza gerek yok.

Yeni bir Exchange 2013 kurulumu yapacaksanız veya varolan Exchange 2013 RTM sunucunuzu güncelleyecekseniz, CU1 Active Directory, AD Schema ve AD yetkilendirme güncellemesi gerekmektedir. Active Directory güncellemesini yapmak için şu adımları izleyebilir veya gerekli yetkilere sahipseniz kurulum ekranından güncellemeleri yapabilirsiniz.

Active Directory Güncelleme

 1. Exchange Server 2013 kurulum dosyaları arasında bulunan setup.exe komutunu PrepareSchema switch’i ile çalıştırın.

  setup.exe /PrepareSchema

 2. Schema güncellemesi tamamlandıktan sonra Active Directory Directory değişiklikleri için şu komutu çalıştırın.

  setup.exe /PrepareAD

 3. İşlem tamamlandıktan sonra ortamınızda bulunan bütün domainlerde replikasyon tamamlandıktan sonra şu komutu çalıştırarak domaininizi hazırlayın:

  setup.exe /PrepareDomain

Eğer ortamınızda sadece Exchange Server 2007 bulunuyorsa Exchange 2013 kurulumundan sonra Exchange Server 2010 kuramayacaksınız. Bu nedenle eğer Exchange 2010 ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız ortamınıza Exchange 2013′ü tanıtmadan önce bir tane Exchange 2010 multirole (tüm rollere sahip) bir sunucu kurabilirsiniz. Bu sayede Exchange 2013 ortama girdiğinde Exchange 2007 ve Exchange 2010 legacy sistemler olarak kullanılmaya devam edilebilir.

Offline Address Book

Exchange 2013 kurulumu tamamlandıktan sonra ortama yeni bir Offline Address Book (OAB) eklenecektir. Bu offline address book tüm yapınızda varsayılan OAB olarak yer alacaktır. Legacy (Exchange 2007 veya Exchange 2010) versiyonlarının bulunduğu bir yapıda eğer mailbox databaseleriniz üzerinde OAB değerini ayarlamadıysanız tüm kullanıcılar full OAB download edeceklerdir ve bu yapınızda performans sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle Exchange 2013 kurulumundan önce yapınızda bulunan bütün mailbox databaselerini kontrol edip OAB ayarlarını yapmanız öneriliyor. Aşağıdaki komutu kullanarak hangi databaselerde OAB seçilmediğini bulabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase | Where {$_.OfflineAddressBook -eq $Null} | FT Name,OfflineAddressBook -AutoSize

Eğer komut herhangi bir database getirmiyorsa herhangi bir sorun olmayacaktır. Eğer komut sonucunda herhangi bir database listelenirse, o database için OAB değerini ayarlamanızda fayda var. Exchange 2010′da kullandığınız default OAB değerini bu databaselerde ayarlamak için şu komutu kullanabilirsiniz:

Get-MailboxDatabase | Where {$_.OfflineAddressBook -eq $Null} | Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook (Get-OfflineAddressBook | Where {$_.IsDefault -eq $True})

Server Kurulumu

Gerekli gereksinimlerinizi tamamladıysanız. Exchange 2013 Server kurulumunu yapabilirsiniz. Client Access Server ve Mailbox rollerini kurmanız gerekiyor. İster ayrı ayrı sunucularda isterseniz tek bir sunucuda her iki rolü barındırabilirsiniz. Her iki rolü kurmadan Exchange 2013 yapınızı yönetemezsiniz. Ayrıca eğer her iki rolü aynı sunucu üzerine kurarsanız rolleri kaldıramayacağınızı unutmamanız gerekiyor. Bu nedenle sunucu planlaması yaparken dikkatli olmanızı öneririm.

Eğer daha önceden Exchange 2013 RTM kurulumu yaptıysanız kurulum arayüzünü kullanarak veya setup.exe /m:upgrade komutunu kullanarak Exchange 2013 CU1 geçişini yapabilirsiniz.

Exchange Server 2013 Kurulumu İçin Active Directory’nin Hazırlanması

Exchange Server 2013 daha önceki sürümlerde olduğu gibi Active Directory güncellemesi gerektiriyor. Active Directory güncellemesi yapmadan önce belirli noktaların üzerinde durmakta fayda var.

 • Öncelikle bu işlem 10-15 dakika veya daha fazla bir süre alabilir. Bu süre kaç tane active directory child domain’e sahip olduğunuza göre değişecektir.
 • Schema Master rolüne sahip olan Domain Controller Windows Server 2003 SP2 veya üzeri olmak zorunda.
 • Forest functional mode Windows Server 2003 veya üzeri olmak zorunda
 • Kullandığınız yönetici hesabının Schema Admins, Domain Admins ve Enterprise Admin gruplarına üye olması gerekiyor.
 • Hangi sunucu üzerinden komutu çalıştıracaksanız bütün Active Directory forest içerisinde bulunan Domain Controllerlara 389 portu üzerinden erişimi olması gerekiyor.
 • Komutu çalıştırdığınız sunucunun Schema Master rolüne sahip domain controller ile aynı domain ve aynı site içerisinde olması gerekiyor.
 • Birden fazla forest veya domain için Active Directory ortamınızı hazırlayacaksanız bu makaleyi okumadan güncelleme yapmayınız.

Active Directory hazırlanması için gerekli komutu çalıştırabilmek için Active Directory Domain Services Tools (RSAT-ADDS) gerekiyor.

Bu işlemi Windows Server 2008 R2 işletim sisteminde yapacaksanız:

1. Powershell’i açın (Run As Administrator)

2. Aşağıdaki komutu kullanarak Server Module’ü yükleyin

Import-Module ServerManager

3. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

Bu işlemi Windows Server 2012 işletim sisteminde yapacaksanız:

1. Powershell’i açın (Run As Administrator)

2. Aşağıdaki komutu çalıştırın.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

RSAT-ADDS kurulduktan sonra eğer Active Directory Forest’ınıza ilk defa Exchange sunucu tanıtıyorsanız o zaman Exchange 2013 setup komutunu kullanın:

.\setup /PrepareAD /OrganizationName: “Organizasyon İsmi” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Organizasyon isminiz şu karakterlerden oluşabilir:

 • A ‘dan Z ‘ye
 • a ‘dan z ‘ye
 • 0 ‘dan 9 ‘a
 • Boşluk (başta veya sonda kullanılamaz, boşluk kullanıyorsanız organizasyon ismini tırnak içine alınması gerekiyor)
 • Tire

Eğer daha önceden Active Directory Forest’ınızda Exchange Server kurulumu yaptıysanız Exchange 2013 setup komutu ile aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.

.\setup /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms