Installing Syslog-ng on Centos 6.5

Installing Syslog-ng on Centos 6.5

Öncelikle rpm paketini çekiyoruz

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
yum update

Güncellemenin ardından kuruluma geçiyoruz

yum install syslog-ng

yum install syslog-ng-libdbi mysql-server

/etc/init.d/syslog-ng start ediyoruz

 

Vmware communication error

Vmware communication error

Vmware shaper client ile sunucuya bağlanmak istediğinizde communication error şeklinde bir hata alıyorsanız

1.  Ssh dan sunucuya login olun.

2. /etc/init.d/hostd restart komutunu çalıştırın büyük bir ihtimalle sorun düzelecektir.

 

alternatif çözüm olarak aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz

 

esxcli network ip interface set -e false -i vmk0; esxcli network ip interface set -e true -i vmk0

services.sh restart