Plesk Onyx 17.8.11 Postgresql bağlantısı

Plesk Onyx 17.8.11 Postgresql bağlantısı ve posgresql şifre değiştirme

Centos 7 üzerine kurulu plesk panele posqgresql ekledikten sonra plesk panele entegre etmek için öncelikle

Sunucuya ssh ile bağlanıyoruz ardından

postgresql-setup initdb

komutunu çalıştırıyoruz ve service postgresql start

sonraki aşamada PostgreSQL admin şifresini set ediyoruz

plesk bin database-server –update-server localhost:5432 -type postgresql -passwd ‘new_password’

Ples panele geri gönerek Yerel PostgreSQL sunucusu yapılandırmasına admin user ve passwordu ekleyerek plesk entegrasyonunu tamamlıyoruz.

Bir cevap yazın