Cpanel Reverse DNS does not match SMTP Banner çözümü

Reverse DNS does not match SMTP Banner sorununun çözümü için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  1. WHM panele login olun
  2. Sağ bardan Exim Configuration Manager açın
  3. ACL Options altında yer alanIntroduce a delay into the SMTP transaction for unknown hosts and messages detected as spam.”  durumun of olarak güncelleyin.
  4. Exim mail servisi restart edin sonrasında mxtoolbox dan kontrol edebilirsiniz.

python dersleri adam asmaca oyunu

python dersleri adam asmaca oyunu kodları

adiniz = input("lütfen adınızı giriniz :")
print("merhaba " + adiniz + " seninle bir oyun oynayacağız")

gizli_kelime = "snowhunter"
tahmin_string = ""

can = 10

while can > 0:
harf_left = 0

for karakter in gizli_kelime:
if karakter in tahmin_string:
print(karakter)
else:
print("_")
harf_left += 1

if harf_left == 0:
print("kazandınız")
break

ziyaretci = input("lütfen harf girin :")
tahmin_string += ziyaretci

if ziyaretci not in gizli_kelime:
can -= 1
print("hatalı !")
print(f"kalan hakkınız {can} ")

if can == 0:
print("canınız kalmadı")


			

mod security kural kümesini güncellenemedi

mod security kural kümesini güncellenemedi sorunu.

Plesk panele login olduğunuzda mod security kural kümesini güncellenemedi hatasını göreceksiniz. Plesk yeni mod security güncellemesinde update ederken sorun yaşayanlar aşağıdaki komutları kullanabilirler.

Bu işlem için öncelikle ssh dan sunucuya root login olmak gerekmektedir

plesk installer –select-product-id plesk –select-release-current –remove-component modsecurity

plesk installer –select-product-id plesk –select-release-current –install-component modsecurity

SSH’a root olarak giriş yapıp;

502 Bad Gateway Cwpsrv Hatasının Çözümü Centos web panel

Bu sorun genellikle sunucuda bir hesabi silerken islem sonuçlanamadığı zaman oluşmaktadır . Çözüm yolu gayet basittir

öncelikle

Ssh yardımı ile sunucuya bağlanın ve aşağıdaki komutu çalıştırın

sh /scripts/restart_cwpsrv

servis eğer çalışmıyorsa nedenini log dosyasına yazacaktır görüntüleyebilmek için

tail /usr/local/cwp/php71/var/log/php-fpm.log

Bu komutla hatalı olan user listelenecektir.Yapılacak işlem ilgili user silmektir.Bu işlemi de aşağıdaki komut ile gerçekleştirebiliriz.

rm -f /usr/local/cwp/php71/etc/php-fpm.d/users/mesutguner.conf

sonrasında servisi aşağıdaki komutu kullanarak restart edin sorun düzelecektir .

systemctl start cwp-phpfpm

Plesk Onyx 17.8.11 Postgresql bağlantısı

Plesk Onyx 17.8.11 Postgresql bağlantısı ve posgresql şifre değiştirme

Centos 7 üzerine kurulu plesk panele posqgresql ekledikten sonra plesk panele entegre etmek için öncelikle

Sunucuya ssh ile bağlanıyoruz ardından

postgresql-setup initdb

komutunu çalıştırıyoruz ve service postgresql start

sonraki aşamada PostgreSQL admin şifresini set ediyoruz

plesk bin database-server –update-server localhost:5432 -type postgresql -passwd ‘new_password’

Ples panele geri gönerek Yerel PostgreSQL sunucusu yapılandırmasına admin user ve passwordu ekleyerek plesk entegrasyonunu tamamlıyoruz.

Directadmin multiphp kurulumu

Merhaba

Directadmin multi php kurmak için custumbuild kullanabiliriz.

ilgili modülü kurabilmek için apache sürümü 2.4 ve custom build 2.0 ya da daha üstü olması gerekmektedir.

DirectAdmin üzerinde php1 ve php2 olarak iki farklı php sürümü belirleyebilirsiniz.

Eğer yapımız apache üzerinde ise

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.4
./build set php2_release 5.6
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build update
./build php d
./build rewrite_confs
komutları sırası ile uyguluyoruz.
eğer nginx üzerinde ise
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mod_ruid2 no
./build set php1_release 5.4
./build set php2_release 5.6
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build update
./build php d
./build rewrite_confs
 komutları sırası ile uyguluyoruz.

Cpanel shared ip to dedicated (cpanel paylaşımlı ip ekleme)

ssh dan suncuya bağlanıyoruz

cd /var/cpanel/mainips dizinine giriyor eğer yoksa merak etmeyin

mkdir /var/cpanel/mainips şeklinde dizini oluşturuyoruz dizinin içine girerek kullandığımız editöre göre (vi , nano  gibi)

vi root şeklinde bir dosya oluşturuyoruz

xxx.xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx.xxx

şeklinde ipleri ekiyoruz

kaydedip çıkıyoruz

artık change ip dediğimizde diğer ip ler de paylaşımlı olarak gelecekler.

Plesk Panel Persist Bileşen(aspjpeg – aspupload – aspmail) Sorunu – Windows

Windows Plesk üzerindeki Persist Bileşenleriniz sürekli olarak hata veriyorsa veya kurulmamış olarak gözüküyorsa Persist izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü izinler Plesk Panelin güncellemesinden sonra bozulmaktadır.

 

C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\etc\DiskSecurity

Dizininde yeni bir XML dosyası oluşturup içerisinde aşağıdaki kodu ekleyin ve persist.xml isimde kaydedin.

<Entries>
<Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspUpload\Bin" SubPath="" AceFlags="ThisFolderAndFiles" AccessMask="FullAccess" EntryFlags="0" />
<Entry AccounType="1" Account="Psaadm" Path="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspUpload\Bin" SubPath="" AceFlags="ThisFolderAndFiles" AccessMask="FullAccess" EntryFlags="0" />
<Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspJpeg\Bin" SubPath="" AceFlags="ThisFolderAndFiles" AccessMask="FullAccess" EntryFlags="0" />
<Entry AccounType="1" Account="Psaadm" Path="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspJpeg\Bin" SubPath="" AceFlags="ThisFolderAndFiles" AccessMask="FullAccess" EntryFlags="0" />
<Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspEmail\Bin" SubPath="" AceFlags="ThisFolderAndFiles" AccessMask="FullAccess" EntryFlags="0" />
<Entry AccounType="1" Account="Psaadm" Path="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspEmail\Bin" SubPath="" AceFlags="ThisFolderAndFiles" AccessMask="FullAccess" EntryFlags="0" />
</Entries>

izin vermek istediğiniz uygulama ya da klasör PATH adresini belirterek Plesk in kendi kullanıcıları olan;
Psacln ve Psaadm kullanıcılarına FULL yetki tanımlayın.

Yaptığınız işlemlerin hemen geçerli olmasını istiyorsanız CMD Komut Satırından Aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Komut satırında C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin64 dizinine geldikten sonra aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

ApplySecurity.exe --apply-to-directory --directory="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspUpload\Bin"
ApplySecurity.exe --apply-to-directory --directory="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspJpeg\Bin"
ApplySecurity.exe --apply-to-directory --directory="C:\Program Files (x86)\Persits Software\AspEmail\Bin"